• Subscríbete a

  • EnRedeSocial
  • Infórmate sobre as actividades e novas das entidades do Terceiro Sector Galego que loitan contra a pobreza e a exclusión social dende as súas causas e cun enfoque de dereitos.


  • En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os seus datos personais serán incluídos no ficheiro “INCLUSIÓN” inscrito no Rexistro da Axencia Española de Protección de datos, do que é responsable EAPN-Galicia e que se empregarán únicamente para a xestión e difusión do boletín "EnRedeSocial" e actividades de formación de EAPN Galicia.

    Pode exercitar os dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición en calqueira momento, mediante escrito dirixido á Rúa Basquiños, número 33, 1º A, 15704, Santiago de Compostela, A Coruña.

  • Acepto este tratamento dos meus datos