Vol estar al corrent de

totes les activitats del CIFTC?

Si vol formar part de la comunitat de WhatsApp del CIFTC i rebre les notificacions a través d'aquest canal, indiqui el seu telèfon mòbil a la casella corresponent i segueixi l'enllaç següent. 

Es tracta d'un canal exclusivament de difusió, només els administradors poden escriure i veure els altres membres del grup, així que la seva privacitat està garantida. 

 

*L'empresa responsable del tractament de les dades personals és Fundació Toni Catany, titular del NIF G57871998 amb domicili social i postal al 07620 Llucmajor, carrer del fotògraf Toni Catany, núm. 2. Telèfon de contacte 971 071 207 - 671 333 657 i correu electrònic mediacio@fundaciotonicatany.cat

Els camps marcats amb asterisc són de compliment obligatori.

La finalitat del tractament de les dades personals és la remissió de comunicacions comercials i informatives per mitjà d'un correu electrònic o missatges enviats des de el nostre compte de comunitat de WhatsApp. Aquesta comunitat és un canal exclusivament de difusió, només els administradors poden escriure i veure qui són els membres del grup.

Pel que fa a la base de legitimació, aquesta és el seu consentiment, expressat amb la tramesa del formulari. Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, si bé no amb efectes retroactius, utilitzant el mecanisme que se li facilitarà a aquest efecte en cada comunicació electrònica comercial. En el cas de la comunitat de WhatsApp, vostè pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, donant-se de baixa des de la mateixa aplicació.

Les dades personals es conservaran mentre no revoqui el seu consentiment i, si el revoca, per evitar remetre-li noves comunicacions, es conservarà en els terminis que estableixin les disposicions legals que siguin aplicables.

Vostè té dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, revocació del consentiment, limitació del tractament i portabilitat, que podrà exercitar davant de la Fundació en els supòsits i termes previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades. Per això, pot adreçar la seva sol·licitud per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment. Igualment, si no esteu d'acord amb el tractament de les vostres dades que realitzem podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si residiu en un altre país de la Unió Europea, davant l'autoritat de control del vostre país.